18.5.11

REVOLTA SOCIAL ?2. LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DE LA POLÍTICA CATALANA
2.1. Els partits catalans i el catalanisme com a regeneracionisme de l’Estat espanyol La concepció del catalanisme com a força regeneracionista de l’Estat espanyol ha esterilitzat l'actuació política de Catalunya. La vella idea que la missió de Catalunya era modernitzar Espanya ha derivat en la conversió de l'estabilitat de l'Estat espanyol en un objectiu dels partits catalans. S’han sacrificat massa sovint els interessos nacionals per garantir  l’estabilitat del nou règim. Amb aquestes prioritats en trenta anys els catalanisme majoritari ha estat incapaç d’assolir l’hegemonia social i l’entusiasme nacional que els partits catalans van crear en les tres primeres dècades del segle XX. I això ens ha portat a una situació d’emergència nacional on la pròpia supervivència de la nació catalana està amenaçada.
 

2.2. El sistema electoral català i espanyol
En trenta anys d’autonomia, el Parlament de Catalunya no ha estat capaç de fer una llei electoral pròpia, i es regeix per l’espanyola. Aquesta llei electoral també està pensada, fonamentalment, a favor dels interessos de la governació dels propis partits, fins i tot posant-la per davant dels interessos de la governació del país. Les llistes tancades fan que els partits desenvolupin unes estructures molt jerarquitzades i endogàmiques, ja que finalment, des del punt de vista electoral, només compten uns pocs noms. Alhora, forcen una cultura de lleialtats dòcils i disciplinades que faciliten el seu govern intern i anul·len les possibles veus discordants o prou ambicioses com per competir amb els qui controlen el partit. 


2.3. Mesures per dur a terme la regeneració democràtica
Reagrupament Independentista proposa les següents mesures de regeneració democràtica de la política catalana, que haurien de tenir el rang de norma legal, basades en la transparència, l’ètica, l’austeritat i la bona gestió, com a principis inspiradors de l’actuació dels representants públics, i alhora practica l’ètica i la democràcia interna en el moviment mateix perquè pugui esdevenir un exemple tangible del que es vol oferir a la societat.


Propostes de regeneració democràtica:

  • Sistema electoral basat en llistes obertes -així tothom pot saber a qui vota, i per tant demanar-li comptes si no fa bé la seva feina- i districtes electorals reduïts.
  • Limitació de mandats -la dedicació a la política ha de ser transitòria, “persones que temporalment es dediquen a la política, no polítics professionals”.
  • Limitació i publicitat dels sous de tots els càrrecs electes i membres del Govern, incloent-hi les dietes i les percepcions per pertànyer a consells d’administració d’empreses i consorcis públics.
  • Control i transparència en la despesa, fent públic quines empreses i entitats són les beneficiàries dels contractes, concursos i ajuts atorgats per l’Administració Pública.
  • Eradicació del nepotisme i el clientelisme.
  • Limitació de càrrecs.
  • Règim d’incompatibilitats estricte, prohibint l’acumulació de càrrecs.
  • Sistema unificat d’elecció i promoció dels empleats públics, independent de tot poder polític i allunyat de tot interès particular
  • Limitació per llei de la despesa electoral