19.11.05

el nou Estatut es una merda.!

Acabo de llegir l'article del profesor Sr. Antoni Soy al diari AVUI sobre el finançament previst al projecte d'estatut, i m'he quedat de pedra.A mi em sembla que es de ser molt imbecils acceptar un deficit fiscal del 9% durant 10 anys, i del 5% desprès d'aquets 10 anys.Una cosa es que ens robin, i un altra cosa legalitzar el robatori futur i amnistiar el robatori passat.

Per mi s'hauria de retirar el projecte d'estatut, i inmediatament presentar al Tribunal d'Estrasburg cinc demandes :
1 Per tots els calers robats desde el 1978. L'actual estatut afirma que Catalunya rebrà el promedi entre el seu esforç fiscal i el seu percentatge de població. Aixó son 285.000 M €uros.
2 Reclamar totes les competencies encara no trespassades ( unes 75 )
3 Denunciar totes les lleis que han laminat l'estatut i demanar la seva modificació, prevalent el redactat del Estatut com a llei de major rang.
4 Demanar l'anul.lació del
Tractat dels Pirineus en base a dos arguments legals:
a) La corona española no tenia poder, segons les Constitucions Catalanes vigents en aquell moment, a regalar ni vendre cap part del territori català, sense l'autorització de les Corts Catalanes. Autorització que mai va existir, ni quan la Corona ho comunicà a les Corts l'any 1702.
b) El Tractat garantía la pervivencia de les institucions catalanes al Rosselló. Aixó es tenir consols i delegats a les Corts Catalanes. França no nomès no ha acomplert aquest apartat del Tractat, sino que l'ha traït al suprimir les institucions catalanes nomès un any desprès de signar el Tractat, i desprès amb el reial decret francès del
2 d'abril del 1700, amb data d'aplicació de l'1 de maig del mateix any, va prohibir l'ús de la llengua catalana en els actes oficials de qualsevol tipus.
5 Denunciar a Anglaterra per l'incompliment del Pacte de Genova, on Anglaterra es comprometia a defensar els catalans encara que es perdès la guerra.

Aquestes demandes nomès serien retirades si s'aconseguisin els seguents compromisos:

De França : l'acceptació de la Generalitat com a l'unica administració entre l'Estat frances i els municipis d'aquell territori, amb un tracte fiscal igual al demanat a Espanya.

D'Anglaterra :que ens recolces en tasques de seguretat i defensa per tal de garantir el que ells mateixos es van obligar a complir.

D'Espanya: Plantejar una nova redacció d'un estatut en sis capítols molt clars:

1 _ Catalunya es una nació, i té les atribucions de recaptar tots els impostos,tributs, tases o cotizacions generats a Catalunya.


2_ Les competències de la Generalitat seran les històriques de 1492 a 1714. ( Una època en que nosaltres pensem que eren independents, i en canvi els espanyols pensen que ja érem espanyols, així tots contents )

3_ Les lleis de Catalunya son les contemplades en les Constitucions i Altres Lleis compilades per últim cop en 1705, que seran posades al dia pel Parlament Català. ( per tant queda derogat el Decret de Nova Planta ). A partit d'aquelles i del antic estatut, el Parlament català establirà una nova Constitució Catalana.


4_ Son d'aplicació al català totes les lleis de defensa del castellà i del francés. El català es un únic idioma oficial i es el parlat al Comptat de Barcelona, la Catalunya Nord, al Regne de Mallorca, al Regne de València, a la franja catalano-parlant d'Aragó, a Andorra, al Rosselló i a l'Alguer.

5_ El Parlament del Principat de Catalunya, establirà, d'acord amb els del Estat Francès i Espanyol, el % del PIB de solidaritat, i els controls de com aquesta aportació s'inverteix en el desenvolupament dels altres pobles d'Espanya o França.

6_ Els estats Espanyol i Francés posibilitaran la forma de que les altres terres de parla catalana puguin adherirse, voluntariament, democraticament i per referendum a aquesta nova administració.

Aquest tipus de redacció ens equipara als bascos en assumir competències "històriques", i ens diferencia de totes les altres "autonosuyas" que no tenen, ni han tingut mai aquests drets.

I desprès, a partir de l'actual estatut, i de les Constitucions derogades el 1714, crear una Constitució Catalana, on posar dençà quina es la nostra bandera o el nostre himne, coses que realment ningú enten perque ho ha d'aprobar Madrid.

Jordi Benplantat

Catalunya no es Nació

El Principat de Catalunya no es cap nació. Es una part de la Nació Catalana. Afirmar que Catalunya (estricta ) es una nació es una manera de renunciar a la resta de la Nació.

Com molt bé deia els Juraments dels Reis a les Corts Catalanes: "La Nació Catalana es la reunió dels pobles que parlen català. El seu territori compren Catalunya amb els comptats del Rosselló i la Cerdanya, El Regne de Valencia, i el Regne de Mallorca.

Els tres pobles que formen la Nació Catalana tenen Costitucions propies i estan confederats entre sí, i amb el Regne d'Aragó.

Catalunya es l'Estat politic format pel Principat i els comptats del Rosselló i la Cerdanya. El Principat de Catalunya es lliure i independent."

Amb la Abolició del Decret de Nova Planta ja tindriem suficient estatut. I el senyor rei que juri, si vol les Constitucions, i si no ens busquem un altre que si ho faci.

Jordi Benplantat

15.11.05

Cabala a La Vanguardia

El meu amic Jordi Salat,
m'envia uns comentaris a un
article de la Vanguardia molt interesant:

MOSHE IDEL, ESPECIALISTA EN CÁBALA JUDÍA
"Dios necesita ayuda, y la cábala se la da"

Tengo 58 años, nací en Rumanía y vivo en Israel, adonde mi familia emigró a mis 17 años. Soy doctor en Filosofía de la Cábala en la Universidad de Jerusalén. Estoy casado y tengo tres hijos de 28 a 32 años. ¿Política? Pragmático. Soy de familia judía tradicional, criado en país comunista: soy un escéptico... incluso de mi escepticismo

ARTE MENTAL
Ha llenado un aula de 300 alumnos en la Universitat de Barcelona, de la mano de Victoria Cirlot, para explayarse acerca de la cábala, de cuya historia y filosofía sabe más que nadie en el mundo: en su libro ´Cábala. Nuevas perspectivas´ (Siruela) condensa sus saberes. Idel explica que los cabalistas ejercitan todas las técnicas de la imaginación, como visualizar en colores las letras del nombre de Dios y hacerlas ascender hacia Él: ´Así el cabalista pinta cada día un cuadro que tiene un único espectador: Dios´. Como un mandala budista, aunque mental... Esto de la cábala viene cargado de poesía, arte y mística, y por eso ha cautivado a filósofos y artistas (incluido Umberto Eco en ´El péndulo de Foucault´): impregna la cultura occidental y entre sus grietas todavía sigue reverdeciendo
VÍCTOR-M. AMELA - La Vanguardia 11/11/2005-

¿Qué significa cábala?-
Recepción, en hebreo.
Vol dir que ets agraciat, que entra entra en tu una mena d'aigua espiritual que et banya per dins i et fa crèixer una arbre a base de preguntes que et planteges i respostes que creques o trobes. Fas un camí interior amb allò que has rebut. És la substància de les coses.-

Recepción ¿de qué?
- De secretos religiosos.


No són secrets, la càbala precisament "revela" descobreix ( des-cobreix, des-tapa, dona a conèixer) els secrets. De cop "entens coses".
Ramon LLull ho explica molt bé quan fa servir l'expressió i diagrama de L'Escala de l'Enteniment.

- ¿Quién los recibe? - Los cabalistas: un grupo elitista, hermético, de teósofos y místicos judíos. Porque existe una mística judía, igual que hay una mística cristiana e islámica.

No ho reben solament els cabalistes, ho reb tothom que ho reb. No és cap privilegi de raça.
Hi ha molta gent, de diferents races que reben aquesta "substància de vida" i fan aquest camí sense saber res de càbala
Per altra banda hi ha cabalistes que tergiversen les ensenyances de la càbala igual que hi ha catòlicc i cristians que tergiversen les ensenyacves de Crist
En totes les creences hi ha falsos mestres o falsos profetes.


- ¿Y qué debo entender por mística?
- La experiencia directa de la divinidad. -

¿Desde cuándo existe la cábala?
- No se sabe, pero sí consta la palabra cábala en un documento del Bagdad del siglo X, con el sentido de "recepción de la pronunciación secreta de los nombres de Dios".

Jo crec que el soldats americans han anat a Irac a destruir quelcom relacionat amb la càbala.I crec que aquest quelcom està relacionat amb la cultura camita o de Caldea-

¿Por qué "pronunciación secreta"?
- ¡Porque en el judaísmo está prohibido decir el nombre de Dios! - ¿Y por qué esa interdicción? - Porque no se sabe cómo suena el verdadero nombre de Dios: se escribe YHWH, sólo con consonantes, pero... ¿cómo se pronuncia? Ah, dependerá de cómo se vocalice...

Pels cabalistes les "vibracions fonètiques" són molt importants. Jo en parlo en els meus escrits i també en el meu llibre "Les quatre columnes catalanes"

la física quantica ens ha descobert que la matèria són vibracions....com les que emetem quan parlem
És per aixì que la llengua vernacla és tant importat, perquè les seves vibracions estan relacionades amb el lloc on es parlen
És per aixì que jo dic: Als Paisos Catalans, aquells que parlen en català, pensen.Aquells que parlen en castellà, obeeixen.

Als Països Catalans, parlant en català es pot arribar fins a l'Infinit( Ein sof en la càbala). Parlant en castellà només es pot arribar fins a la Constitució espanyola.

- Y los cabalista lo saben...
- Sí, se concentran en eso, en la auténtica vocalización del Tetragramaton,que son esas cuatro consonantes del nombre de Dios.

Com no les poden dir, aquestes 4 letres, les representaven i es representen amb 4 pals, vet aquí l'origen de la "senyera". El camí o "senyal" del "Seny"
Ein sof ( Substància)
Kether (Seny)
Chokmah ( Senyor)
Binah ( Senyora)


- ¿Y qué se persigue con todo eso?
- Por sus finalidades, distingo tres tipos de cábala: la extática, la teosófica y la mágica.
Són tres, jo també ho penso.
Són tres són els triangles de l'Arbre de la Vida, que sumen 9 angles ( 9 cavallers del mite d'Otger Cataló) però no sé si els noms de : extàtica, teosòfica i màgica són els més adequats.

- Muy bien: empiece por la cábala extática.
- Es la que busca la unio mystica,la unión íntima con Dios, una experiencia extática. ¡Como las de Santa Teresa! Que era de familia judía... aunque no sé si supo de la cábala.

Interessant llegir "Las moradas filosofales" de Santa Teresa. Els castellans se l'han apropiat però no està relacionada amb al cultura castellana sinó amb la cultura mística dels cabalistes que els castellans van "cremar per heretges" i perseguir en nom de l'Espanya Catòlica Apostòlica i Romana....La que es va constituir per a perseguir els cabalistesx ja en el segle XIII a la batalla de Muret contra els occitans, provençals i catalans que eren autèntic cabalistes ( Llibre "Cercamon" de LLuis Racionero)

- ¿Y cómo se accede a ese éxtasis místico?
- Mediante ciertas técnicas... Y ¿sabe dónde se fijó ese método cabalístico, esa técnica?

També podríem dir-ne "exercisis espirituals"....i parlar de Sant Ignasi de Loiola
Es comença per ser "humil"
Es pot aplicar allò que deia Sèneca ( Que també ens diuen que era espanyol, però no ho era, era bètic i iber, però no castellà)
Rebre
Assimilar
Donar

Allò que es reb gratuïtament ( sigui per la gràcia),s'ha de donar gratuïtament

- ¿Dónde?
- ¡Aquí! Fue obra de Abraham Abulafia, judío aragonés instalado en Barcelona en 1270 para estudiar cábala: aquí creó un método preciso para lograr la experiencia extática.

Diu que Abraham Abulàfia era "aragonés"... En aquell temps El Reine d'Aragó era Catalunya.
L'aragonesisme del jueu cabalista Abraham Abulàfia s'ha d'integrar en el catalanisme i amb la cultura de llengua catalana i no en l'espanyolisme de llengua castellana

- Ah. ¿Puede resumírmelo?
- Mediante recitación de los nombres de Dios - los enumeró en unas tablas- y ciertas respiraciones y ejercicios similares al yoga. También mediante el aislamiento, la concentración mental, el llanto, visualizaciones...

- ¿De dónde sacó Abulafia esas técnicas?
- Sabemos que recorrió Galilea, vivió en Mesina (Sicilia) y se casó con una griega. Contactó con culturas y tradiciones orientales, incluida la sufí (la mística islámica).

- Entonces... ¿hubo una cábala catalana?
- ¡La cábala entró en Sefarad (España) por Catalunya! En el siglo XIII estaban aquí los más importante cabalistas, catalanes y provenzales, en Girona, en Barcelona...

La càbala comença i reneix als voltants de Pirineu i en llengua occitana, provençal i catalana.

- ¿Conocemos sus nombres?
- Rabí Ezra, Rabí Azriel, Nahmánides (Isaac el Cec), Rabí Shlomo Ibn Adret... Aquí se escribió el Sepher Yezirah,una cosmogonía. Y practicaban también el segundo tipo de cábala, la cábala teosófico-teúrgica.

Jo m'he cartejat ( correus electrònics en català) amb una descendent de Nahmànides que vivia a Israel ( fins fa dos anys, ara no en sé res, estava molt mamalalta....)
Molts cabalistes adopten nom o pseudònims.

Nahmànides va adoptar el nom de Rambam ( A vegades es troba escrit "Rambán" potser perquè els espanyols no saben pronunciar la "m" a final de paraula .Igual passa amb "Colom" que li diuen "Colón")

Fixeu-vos com tergiversen la biografia del català Nahmànides....Li diuen "hebraicoespanyol" !
Mosé ben Nahmán, Gerona, 1194-Palestina, c. 1270) Rabino hebraicoespañol, conocido en el judaísmo como Rambán y citado por los cristianos como Bonastruc de Porta. Ejerció la medicina. Máxima autoridad rabínica de su época, defendió el judaísmo en la polémica pública de Barcelona (1263). Desterrado, emigró a Palestina (1267). Contra el intelectualismo maimonidiano, siguió la vía espiritualista y mística e inició la escuela cabalística de Gerona. Sus obras más notables son un Comentario al Pentateuco, Las guerras del Señor, numerosas Novellae (género creado por él como comentario a pasajes del Talmud), la Epístola de la admonición y El lirio de los secretos. También es autor

Es curiós que li diguin "hebraicoespanyol" i no diguin "hebreicocatalà". Per altraq banda no coiuen mai "catalanoes`panyol" o "galaicoespanyol" o "vascoespanyol"....

Els espanyols castellanistes i catòlico-vaticanistes amaguen i tergiversesn el contexte cultural "vernacle" per a castellanitzar espanyolitzant tergiversant les coses al treure-les del seu context natural i propi

Tamb´es curiós el nom de "Ram" que feia servir de pseudònim....perquè comença per "ram " igual que el nom "ramon"...Un nom, aquest de "Ramon" propi de reis catalans relacionats amb esl templers que eren cabalistes.

- ¿En qué consiste esa cábala?
- La finalidad no es ya fundirse con Dios, sino influir en Él, equilibrarlo, ¡mejorarlo!

- ¡Herejía! ¡Dios es perfecto!
- Esa idea es griega, no hebrea. Lea la Biblia: Dios va haciendo experimentos con su pueblo... ¡y siempre falla! (empezando por el jardín del Edén). Y su pueblo acaba siempre ahogado, quemado, expulsado, destruido...

- Pues es verdad, ¡pobre pueblo elegido..!
- El cabalista entiende, pues, que si Él está bien, aquí estaremos bien: ¡y se esfuerza en ayudar a Dios! ¿Cómo? Loando sus preceptos, acariciando su palabra, repitiéndola.

El tema de "poble escollit" jo no l'entenc en clau ètnica. I en això discrepo dels sionistes que consideren que el poble escollit és Israel.
Jo m'identififco amb allò que va dir Jesucrist: " La meva família ( el meu poble o nació) són aquells que comparteixen el pensament del Pare i en donen testimoni"

El meu nacionalisme i el concepte de nacionalisme que sempre ha identitricat la cultura catalana, és un nacionalisme de substància i no de raça. És per això que jo crec que amb la càbala Catalunya pot trobar un llenguatge universal que la farà tenir una missió i ressò internacional en els egle XXI tal i com ja va ser en el segle X

En el segle XIII Espanya i l'Església Catòlica Vaticanista imposant mentides van enterrar la càbala En el segle XXI, la càbala rebrotarà i enterrarà Espanya i.....

- ¿Operar en Su palabra influye en Él?
- Sí. Y lo más esencial: así coadyuvas desde aquí a la unión sexual entre Dios y su mujer: induces la hierogamia (matrimonio sagrado). La unión carnal terrenal ayuda a la de Dios, necesitado de esa unión armónica.

- Interesante... ¿Y qué es la cábala mágica?
- La que busca influir no en Dios, sino en este mundo natural, aquí mismo. ¿Y cómo? Creando amuletos (lingüísticos: fórmulas secretas, nombres de Dios...), formulando sortilegios, practicando hipnología mágica, fabricando talismanes, con invocaciones...

- ¿Es lo que se hace con el famoso golem?-
¡Ah, el golem!Sí: es la creación de un homúnculo al que el cabalista, mediante fórmulas mágicas, insufla vida. Un pseudohombre, para que haga de esclavo o de soldado.

- ¿Y no es eso usurpar el lugar de Dios? - Para el cabalista, dar vida a un ser ¡vivifica también a Dios! Es también ayudarle. El golem,incluso, puede prefigurar a Dios...

- El cabalista apoyará la clonación, pues...
- Los cabalistas llevan siglos reflexionando sobre la frontera entre lo inanimado y lo vivo. ¡Y ese es hoy un debate muy vigente!

- ¿Se usa astrología y numerología?
- Sólo de un modo instrumental, como estación de paso: ¡en el corazón de la cábala reinastá la letra hebrea, la letra como letra!

- Leemos que entre muchos artistas de Hollywood se ha puesto de moda la cábala...
- Porque hay un vacío espiritual, y en Hollywood el vacío es aún mayor, Y tienen más tiempo, más dinero... Y ahora les da por ahí.

- Madonna luce cordón rojo en la muñeca
. - Algún talismán: una bobada. Madonna es inteligente..., con sus momentos bobos. -

No haga cábalas...
- Ja, ja: el lenguaje ha incorporado ese término con el sentido de oscuro,complejo...Porque lo es: la cábala exige largos y complejos estudios, para con eso poder actuar: ¡la acción es consustancial a la cábala!

- ¿Cuál es el libro central de la cábala?
- El Zohar (conocido por el Libro del esplendor),escrito en la Castilla del siglo XIII.

No es veritat que fós escrit a "Castilla"
És va escriure a el Reino de León.
Aquest regne va ser destruit pels castellans en nom d'Espanya
El nom de "León" és un nom jueu....Cal recordar que les tradicions jueves ens parlen del "Lleó de Judà".....i que a a costa provençal-catalana hi ha un golf que es diu "Golf de Lleó"
Per altra banda, aquest llibre era una traducció del català, occità i provençal , que es on va renèixer la càbala en els egle X i del llibre Seger Yetzirà

- ¿Ha influido la cábala en nuestra cultura?
- En Pico Della Mirandola, Hugo, Mallarmé... ¡Y un día podré probar que Tristan Tzara pasó por la cábala para crear el dadaísmo!

Salvador Dalí
Quadre l'Escala d'Abraham dedicat a Severo Ochoa i l'ADN
Jo crec que Àngel Guimerà era cabalista
Cal estudiar a fons les relacions d'alguns maçons catalans amb la càbalal'origen de les primeres lletres

Al 1967 el tonoscopi es va inventar per fer visible la veu humana, a través d'uns oscil·ladors de cristall.
Ho visualitzava en un plat amb líquids, espores, metalls, plàstics, gasos, ...
Aquesta nova àrea s'anomenà CYMATICS, l'estudi de com les vibracions influeixen i generen patrons, formes i processos de moviment.

(forma - moviment / partícula - ona)a + freqüencia + complexitat de formes

En un experiment amb sorra, Hans Jenny va descobrir que quan es pronunciaven fonemes d'antigues llengües com l'hebreu o el sanskrit, la sorra prenia la forma exacte de com el fonema s'escriu gràficament.

Existeix el llenguatge sagrat? egipci, tibetà i chinès, per exemple, són considerats així.
A través de recitar mantras i texts sagrats podem alterar la realitat, crear i curar?

Es diu que la evolució biològica es el resultat de vibracions. Cada cèl·lula té una vibració, i el conjunt crea una nova vibració en harmonia amb l'original. Aquesta en crea una altra, i així succesivament... Les vibracions afecten les cèl·lules, els gens i totes les estructures del cos.

Estudiant l'oïda humà i la laringe podriem esbrinar la causa de les vibracions.
Es poden veure les melodies, o a la inversa, escoltar un cristall, una planta o un cos humà
S'han aconseguits efectes antigravitacionals.

Més: http://www.afikoor.com/es/AFIDIS/librosextractos.htm

14.11.05

1421

http://www.bcngrafics.com/radio4_230705.mp3
Aquí podeu escoltar el programa de radio en el que vaig
participar parlant del tema de la suposada expedició
xinesa a America el 1421.
Més informació a :
http://www.bcngrafics.com/xpoferens/theliesof1421.html

1.11.05

Devolució de les obres d'art de l'Aragó? , NO..!

De qui son les obres d'art o historiques?

Possaré uns quants exemples:

Totes les obres d'art catalanes donades com pagament a hisenda i que es guarden al magatzem del Reina Sofia, son legalment madrilenyes o son un expoli ?

La espasa tissona, que per anys ha estat al museu de Montjuic, i que ara, despres de estar 800 anys a Catalunya se l'han endut a Madrid, "porque el aire del mar la estaba oxidando", (aquesta espasa pa passar del Cid als Templers, i dels Templers a Jaume I ). es dels madrilenys o de qui es?
El casc de Jaume I, que estaba també al museu de Montjuic i també se l'han endut a Madrid, de qui es?
Al Museu de Monjuic nomès han deixat que merda, tot el de valor fa pocs anys es va treslladar a Madrid.
Tot el aixovar del Palau Real de Barcelona, repartit per Cuartells, Academies i Museus de qui es ?

Totes les terres, robades desde 1714 per secretaris d'ajuntament, pel sol fet de pagar 5 anys els impostos, de qui son?
Tots els documents de la noblesa catalana que ara estan en mans de la noblesa castellana, desde els Montcada als Empuries, de qui son ?


Segons l'estatut vigent, Catalunya ha de rebre una xifra entre el seu % de població i el seu esforç fiscal, on son aquets diners?
Si desde 1714 tenim un deficil fiscal medi de 2 bilions de pesetes anyals , on son aquets 3,5 BILIONS DE EUROS que ens deuen?


Unaltra cosa que s'hauria de mirar es de qui son les obres d'art d'una esglesia d'un poblet, legalment.
El fet de que es guardin un un museu del bisbat no significa que el bisbe en sigui el propietari. Ni el fet de que canvii el bisbat te res a veure legalment en canviar les obres d'art d'on son. La Unesco té uns criteris molt clars per aixó.
Si jo tinc a casa una obra d'art important, estic obligat a ferla constar en la declaració anyal de patrimoni. La fan els bisbes? Estan obligats?. De qui son realment les esglesies, de qui son realment les obres d'art de dintre de les esglesies?
No es un asumpte tan sencill com el pinta la premsa, sino que la cosa es si el dret eclesiastic preval per damunt de les lleis civils en temes com aquest de propietats gens clares.
Si les esglesies son propietat privada dels bisbats perque les administracions publiques inverteixen un sol euro meu en restaurarles, sense abans incautarles?
Qui em tornarà a mi tots els diners de la Generalitat gastats en restaurar les peces reclamades? I si aquest es el cas, no seria mes llogic treslladarles al MNAC i a partir d'aqui mourens en el dret civil?


Unalte cosa a valorar es que succeeix amb les obres d'art o les restes historiques al mateix Aragó. Les obres d'art d'Aragó corren pel mercat negre mes que cap.

Les restauriacions que fa el govern aragonés son penoses. A l'Aragó hi havia un Crist amb braços articulats. Desde que els serveis del govern aragonès el va restaurar, ja no els té, perque " no servia para nada".
Un dels fets mes greus, el dels ultims templers enterrats a l'esglesia de Bellver de Cinca. Ho resumeixo: A l'esglesia de Bellver hi havien els deu ultims templers que van morir empresonats a la peninsula, enterrats amb les seves "pertenences". Existeix documentació que ho proba.

El alcalde i el capellà van "arreglar el terra" de l'esglesia, i es van quedar les "pertenences" i van llençar les restes humanes a l'abocador del poble.
Van haver quatre persones que ho van denunciar. Dons, en aquest moment, malgrat les probes, i malgrats els anal.lisis d'ADN fetes per la Universitat de Saragossa, la cosa es que els delinquents han demandat als denunciants per "danys morals", i tot pinta que guanyaran.
De tot aixó n'esta informat el govern aragones, els dos bisbes i el justicia d'Aragó, i no fan res.

copia del web de la denuncia