1.11.05

Devolució de les obres d'art de l'Aragó? , NO..!

De qui son les obres d'art o historiques?

Possaré uns quants exemples:

Totes les obres d'art catalanes donades com pagament a hisenda i que es guarden al magatzem del Reina Sofia, son legalment madrilenyes o son un expoli ?

La espasa tissona, que per anys ha estat al museu de Montjuic, i que ara, despres de estar 800 anys a Catalunya se l'han endut a Madrid, "porque el aire del mar la estaba oxidando", (aquesta espasa pa passar del Cid als Templers, i dels Templers a Jaume I ). es dels madrilenys o de qui es?
El casc de Jaume I, que estaba també al museu de Montjuic i també se l'han endut a Madrid, de qui es?
Al Museu de Monjuic nomès han deixat que merda, tot el de valor fa pocs anys es va treslladar a Madrid.
Tot el aixovar del Palau Real de Barcelona, repartit per Cuartells, Academies i Museus de qui es ?

Totes les terres, robades desde 1714 per secretaris d'ajuntament, pel sol fet de pagar 5 anys els impostos, de qui son?
Tots els documents de la noblesa catalana que ara estan en mans de la noblesa castellana, desde els Montcada als Empuries, de qui son ?


Segons l'estatut vigent, Catalunya ha de rebre una xifra entre el seu % de població i el seu esforç fiscal, on son aquets diners?
Si desde 1714 tenim un deficil fiscal medi de 2 bilions de pesetes anyals , on son aquets 3,5 BILIONS DE EUROS que ens deuen?


Unaltra cosa que s'hauria de mirar es de qui son les obres d'art d'una esglesia d'un poblet, legalment.
El fet de que es guardin un un museu del bisbat no significa que el bisbe en sigui el propietari. Ni el fet de que canvii el bisbat te res a veure legalment en canviar les obres d'art d'on son. La Unesco té uns criteris molt clars per aixó.
Si jo tinc a casa una obra d'art important, estic obligat a ferla constar en la declaració anyal de patrimoni. La fan els bisbes? Estan obligats?. De qui son realment les esglesies, de qui son realment les obres d'art de dintre de les esglesies?
No es un asumpte tan sencill com el pinta la premsa, sino que la cosa es si el dret eclesiastic preval per damunt de les lleis civils en temes com aquest de propietats gens clares.
Si les esglesies son propietat privada dels bisbats perque les administracions publiques inverteixen un sol euro meu en restaurarles, sense abans incautarles?
Qui em tornarà a mi tots els diners de la Generalitat gastats en restaurar les peces reclamades? I si aquest es el cas, no seria mes llogic treslladarles al MNAC i a partir d'aqui mourens en el dret civil?


Unalte cosa a valorar es que succeeix amb les obres d'art o les restes historiques al mateix Aragó. Les obres d'art d'Aragó corren pel mercat negre mes que cap.

Les restauriacions que fa el govern aragonés son penoses. A l'Aragó hi havia un Crist amb braços articulats. Desde que els serveis del govern aragonès el va restaurar, ja no els té, perque " no servia para nada".
Un dels fets mes greus, el dels ultims templers enterrats a l'esglesia de Bellver de Cinca. Ho resumeixo: A l'esglesia de Bellver hi havien els deu ultims templers que van morir empresonats a la peninsula, enterrats amb les seves "pertenences". Existeix documentació que ho proba.

El alcalde i el capellà van "arreglar el terra" de l'esglesia, i es van quedar les "pertenences" i van llençar les restes humanes a l'abocador del poble.
Van haver quatre persones que ho van denunciar. Dons, en aquest moment, malgrat les probes, i malgrats els anal.lisis d'ADN fetes per la Universitat de Saragossa, la cosa es que els delinquents han demandat als denunciants per "danys morals", i tot pinta que guanyaran.
De tot aixó n'esta informat el govern aragones, els dos bisbes i el justicia d'Aragó, i no fan res.

copia del web de la denuncia