9.2.06

CATALUNYA ES UN PREAMBUL

Text aprobat pel Parlament del zoo :
PREÀMBUL
La nació catalana s'ha anat fent en el decurs del temps amb les aportacions d'energies de moltes generacions, de moltes tradicions i cultures, que hi han trobat una terra d'acollida. Catalunya ha definit una llengua i una cultura....
Aquest Estatut segueix la tradició de les Constitucions i altres drets de Catalunya, que històricament havien significat l'articulació política i social dels catalans i les catalanes.Des del 1714, han estat diversos els intents de recuperació de les nostres institucions d'autogovern.........de la nació catalana i les seves relacions amb els pobles d'Espanya en un marc de lliure solidaritat amb les nacionalitats i les regions que la conformen, compatible amb el desenvolupament d'un Estat plurinacional.

TEXT PACTAT ENTRE ARTUR MENYS Y ZAPATONES:
"El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania catalana" ha definit de forma àmpliament majoritària a Catalunya com a nació".
"La Constitució, en el seu article 2, reconeix la realitat nacional de Catalunya en forma de nacionalitat".

PREAMBUL PROPOSSAT PER JORDI BENPLANTAT:
Catalunya es una puta merda, insolidaria, garrepa i victimista, que recaudarà tots els impostos, taxes i cuotes de la Seguretat Social, i donarà a Espanya el que li doni la gana segons bufi el vent.