22.2.11

IMPORTANT DISCURS D'EN GADAFI

Ha dit: "seré breu".
A veure si es veritat.