29.5.10

L'ESPANYA IMPRODUCTIVA ACCELERA EL DÈFICIT FISCAL

Considerem Espanya una empresa , tindríem : estat de 46.000.000 habitants, amb una força laboral de 23.000.000 persones consistent de 11.500.000 empleats en els llocs no productius (funcionaris, metges, bombers....), 7.500.000 empleats en els llocs productius, 4.200.000 aturats (oficialment)
Aquí fa falta estudiar quina es la realitat a Catalunya i a la resta d'Espanya per separat, quina era el 2008 i quina es el 2010.  Però nomes amb aquestes dades, ja es veu que si Espanya fora una empresa productiva tindria unes despeses d’estructura del 200%. Aclareixo que el normal en una empresa es d’un 40 a un 60% segons sectors industrials.


La solució no es un altra que augmentar la força productiva i reduir l’improductiva, millorar l’optimització dels recursos públics ( no es la gestió amb que tant s’omplen la boca alguns, per exemple un ambulatori molt ben gestionat però amb un ràtio de personal/ malalts atinguts inferior a la mitjana ha d’esser tancat, i els seus malalts assignats al CAP mes proper, el mateix amb les escoles i amb tota oficina publica de gestió)


Tindríem mes aturats, però els números serien reals. Això hauria d’anar acompanyat que les empreses productives haurien de contractar, preferentment, al personal de la mateixa localitat (reducció de despeses de transports), o als nacionals abans que a estrangers, i per descomptat de la reducció de les quotes a la SS, especialment als llocs de treball productius.

Segons els estudis publicats pel CCN tenim que el dèficit fiscal per impostos era abans de la crisi de 22.000 M€ /any, i el de la Seguretat Social de 3500 M€/any.No hi ha que confondre aquest dèficit amb el benefici que tindríem si fóssim independents. En aquest cas, totes les empreses espanyoles tindrien a Catalunya un NIF català, i això suposaria que Telefónica, Corte Inglés, Endesa, Vodafone, FCC, ACS, Carrefour, Eroski, i moltísimes mes empreses paguessin el seu IVA, tot el seu IRPF, el seu impost de Societats aquí. Això podria suposar 45.000 M € /any

 
Però encara ningú ha estat capaç de explicar que passa amb aquest dèficit fiscal el 2009 o el 2010. Evidentment s’ha reduït i molt, però perversament, perquè si l’Estat frena les inversions a Catalunya, i en canvi baixa les condicions per a cobrar el PER, la balança es desequilibrarà encara mes, i si be l’import total del dèficit fiscal baixarà per la baixada de la recaptació, el percentatge sobre el PIB d’aquest dèficit pujarà i no poc.