26.11.10

ELECCIONS AL PLANETA PANDORA, ELS NA'VI TENEN UN FERM CANDIDAT.