4.2.09

MONTILLA MALGASTA EN FUNCIONARIS ELS DINERS DEL FUTUR FINANÇAMENT ABANS DE TENIR-LO
Prego al lector que m'acompanyi en uns càlculs molt senzills, en relació a la gestió de José Montilla al capdavant de la Generalitat.

1.- Entre el 2006 i el 2009, el nombre de funcionaris i personal contractat de la Generalitat ha passat de 165.000 a 219.400 persones. L'augment ha estat d'uns 55.000 funcionaris, cosa que representa una pujada enorme, d'un 33%, per un període tan curt. Són dades del diari El País que, en això, concorda bastant amb CiU.

2.- No està gens clar per què s'han contractat aquestes 55.000 persones. El mateix Montilla protesta perquè l'Estat no ha traspassat cap competència. Què fan, doncs? De què serveixen, a part d'assegurar (en un exercici de neocaciquisme digne de Manuel Chaves) el seu vot als amos del Tripartit?

3.- El total dels sous que perceben els empleats de la Generalitat ha passat de 6.670 milions el 2006 als 9.474 milions previstos en els Pressupostos del 2009. És a dir, les despeses de per aquest concepte han crescut 2.804 milions d'euros. Prenguem bona nota de la xifra, sisplau: 2.804 milions d'euros.

4.- L'augment en finançament que correspondria a la Generalitat d'acord amb l'Estatut és, segons la neutral Cambra de Comerç, 3.800 milions d'euros. Si s'aconseguissin (cosa altament improbable) l'augment real de diner disponible, restat el que es destina al mer augment de personal, seria només de 1.000 milions.

5.- L'augment de finançament probable que acabarà acceptant Montilla se situa, segons fons més ben informades, en torn als 1.500 milions. Aquesta és la misèria que ens aportaran cinc anys de baralles (entre nosaltres i amb Madrid) per l'Estatut. I, el que és sensacional: aquesta misèria ja se l'ha gastada el Tripartit abans de cobrar-la. Però encara hi ha una cosa pitjor: si es resten els 2.804 milions en contractes de funcionaris dels 1.500 de l'almoina de Zapatero, tenim que la Generalitat, el 2009, disposarà (per a inversions necessàries) de 1.304 milions menys que el 2006.

Espero que el lector hagi seguit amb fruïció aquests càlculs. Jo m'he divertit força fent-los. I pensar que, després, des de Catalunya, alguns senyors del Tripartit tinguin la barra de criticar Extremadura perquè s'ho gasta tot el contractar funcionaris!

Francesc Puigpelat
e-noticies.cat