31.5.10

INDRA

L’empresa Indra, la del programa informàtic del referèndum de la Diagonal, es la mateixa que en un cap de setmana va ajudar a quadrar els comptes del Fòrum, i a la setmana següent va ser recompensada amb l’adjudicació de Loto Catalunya.
La mateixa que va dissenyar aquell nou joc ( combi 3 ) que donava mes premis del compte i es va tenir que retirar als tres dies.
Evidentment des de que hi ha aquesta empresa els eco-psuquers no han tornat a demanar que es tanqués la Loto catalana.

Per que serà?