19.11.05

Catalunya no es Nació

El Principat de Catalunya no es cap nació. Es una part de la Nació Catalana. Afirmar que Catalunya (estricta ) es una nació es una manera de renunciar a la resta de la Nació.

Com molt bé deia els Juraments dels Reis a les Corts Catalanes: "La Nació Catalana es la reunió dels pobles que parlen català. El seu territori compren Catalunya amb els comptats del Rosselló i la Cerdanya, El Regne de Valencia, i el Regne de Mallorca.

Els tres pobles que formen la Nació Catalana tenen Costitucions propies i estan confederats entre sí, i amb el Regne d'Aragó.

Catalunya es l'Estat politic format pel Principat i els comptats del Rosselló i la Cerdanya. El Principat de Catalunya es lliure i independent."

Amb la Abolició del Decret de Nova Planta ja tindriem suficient estatut. I el senyor rei que juri, si vol les Constitucions, i si no ens busquem un altre que si ho faci.

Jordi Benplantat