9.9.06

Jo també vull un estat propi ( V )

La millor demostració de que cada cop estem mes alavora de tenir un estat propi es que ja comencem a exportar inutils en comptes de diners a Espanya.

Clos: 'Prometo como ministro de Justicia, Turismo y Comercio'

Joan Clos, membre del PSC, partit marxista, corrent Grouxo, esclar.